Giới thiệu công ty

Giới thiệu công ty

Hình ảnh minh họa tổng quát công ty

Tổng quát công ty

Công ty Dairei là công ty hàng đầu về điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng, có thể đáp ứng các thiết kế và xây dựng các thiết bị điều hòa không khí khác nhau

Xem chi tiết >>
Hình ảnh minh họa lý tưởng công ty

Lý tưởng công ty

Thành công của quý khách là mục tiêu vàng mà chúng tôi hướng đến. Công ty Dairei luôn theo đuổi những bản chất mà khách hàng tìm kiếm.

Xem chi tiết >>
Hình ảnh minh họa về quản lý an toàn

Quản lý an toàn

Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi luôn lập sẵn kế hoạch BCP và huấn luyện để ứng phó sao cho không ảnh hưởng đến việc phục hồi doanh nghiệp của khách hàng.

Xem chi tiết >>
Hình ảnh minh họa về phương châm đảm bảo thông tin cá nhân

Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

Tại công ty Dairei, chúng tôi có luôn đặt phương châm bảo mật thông tin khách hàng lên hàng đầu.

Xem chi tiết >>
Hình ảnh minh họa về tư cách - chứng nhận

Tư cách - Chứng nhận

Chúng tôi sẽ đánh giá dựa vào tiêu chuẩn ISO cho chất lượng, môi trường, an ninh thông tin.

Xem chi tiết >>
Hình minh họa danh sách các trụ sở của công ty

Danh sách các trụ sở của công ty

Chúng tôi có 12 trụ sở ở Tokai, Kinki và Kansai, chúng tôi luôn làm việc gắn bó với cộng đồng và đóng góp một phần vào sự thịnh vượng của doanh nghiệp của khách hàng.

Xem chi tiết >>
Hình ảnh minh họa thông tin giao dịch

Thông tin thương mại

Công ty Dairei đang tiếp tục phát triển, bao gồm thiết kế và xây dựng các thiết bị điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước sạch, v.v.

Xem chi tiết >>
Hình ảnh minh họa lịch sử

Lịch sử

Công ty Dairei từ khi thành lập cho đến nay luôn liên tục cải thiện môi trường làm việc của khách hàng bằng các thiết bị hòa điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước sạch, vv

Xem chi tiết >>