Thiết bị tiết kiệm năng lượng - Biện pháp chống đột quỵ do nhiệt