Lịch sử

Lịch sử từ khi thành lập của The Dairei LTD.

Hình ảnh minh họa trụ sở chính cũ
Chiêu hòa năm 23 Năm 1948 Tháng 4 Thành lập thương hội thiết bị làm lạnh Oba
Chiêu hòa năm 29 Năm 1954 Tháng 4 Cải tổ trở thành tổng công ty  
Thành lập The Dairei LTD.
Tháng 7 Đăng ký sáng lập công ty với tính Aichi
Chiêu hòa năm 32 Năm 1957 Tháng 3 Thiết lập trụ sở doanh nghiệp tại Okazaki
Chiêu hòa năm 34 Năm 1959 Tháng 2 Thiết lập trụ sở doanh nghiệp tại Yokkaichi
Chiêu hòa năm 35 Năm 1960 Tháng 8 Thiết lập chi nhánh tiệm tại thành phố Nagoya  
Trở thành nhà phân phối thiết bị công nghiệp nặng  
Tiền vốn 6 triệu yên  
Số lượng nhân viên 80 người
Chiêu hòa năm 37 Năm 1962 Tháng 6 Chuyển trụ sở chính của công ty về thành phố Nagoya
Toyohashi trở thành tiệm chi nhánh
Trụ sở doanh nghiệp Okazaki và Yokkaichi trở thành tiệm chi nhánh
Số lượng nhân viên 130 người
Chiêu hòa năm 38 Năm 1963 Tháng 6 Thông báo chi nhánh tiệm Okazaki
Chiêu hòa năm 40 Năm 1965 Tháng 9 Tiền vốn tăng lên 25 triệu yên
Công ty công nghiệp năng Mitsubishi tham gia vốn
Tháng 10 Trụ sở chính của công ty chuyển đến địa điểm hiện tại
Thông báo chi nhánh tiệm Yokkaichi
Chiêu hòa năm 41 Năm 1966 Tháng 7 Đăng ký thành lập công ty (công ty quy mô lớn)  
Số lượng nhân viên 180 người
Chiêu hòa năm 44 Năm 1969 Tháng 10 Thiết lập chi nhánh tiệm Otsu Tiền vốn 30 triệu yên
Tháng 11 Hoàn thành xây dựng trụ sở chính
Chiêu hòa năm 47 Năm 1972 Tháng 1 Hoàn thành xây dựng chi nhánh tiệm Toyohashi
Tháng 4 Hoàn thành chi nhánh tiệm Otsu
Chiêu hòa năm 48 Năm 1973 Tháng 9 Hoàn thành xây dựng chi nhánh tiệm Okazaki
Chiêu hòa năm 49 Năm 1974 Tháng 8 Tiếp nhận tư cách xây dựng công ty với quy mô lớn
Chiêu hòa năm 50 Năm 1975 Tháng 3 Hoàn thành xây dựng chi nhánh tiệm Yokkaichi
Tháng 7 Tiền vốn tăng lên 50 triệu yên
Chiêu hòa năm 55 Năm 1980 Tháng 1 Thiết lập chi nhánh tiệm Osaka  
Tiền vốn 62.5 triệu yên(tháng 3)
Tháng 5 Cục nước thành phố Nagoya nhận định là công ty thi công nước ngầm được chỉ định của thành phố  
Tiền vốn 75 triệu yên
Chiêu hòa năm 58 Năm 1983 Tháng 6 Thành phố Okazaki chứng nhận là công ty được chỉ định về các trang thiết bị liên quan đến nước và thiết bị vệ sinh
Tháng 10 Tiền vốn tăng lên 100 triệu yên
Chiêu hòa năm 60 Năm 1985 Tháng 10 Thiết lập trụ sở doanh nghiệp Shizuka
Chiêu hòa năm 63 Năm 1988 Tháng 2 Nhận biểu dương doanh nghiệp thi công xuất sắc tỉnh Aichi 
<Tên công trình:Tỉnh Aichi Trung tâm tự trị Thi công điều hòa không khí kiến trức mới>/td>
Tháng 11 Nhận biểu dương doanh nghiệp thi công xuất sắc tỉnh Aichi 
<Tên công trình:Sakagawa trung tâm lọc và xử lý bùn bẩn, xây dựng điều hòa không khí>
Bình thành năm 2 Năm 1990 Tháng 11 Nhận biểu dương doanh nghiệp thi công xuất sắc tỉnh Aichi 
<Tên công trình:Xây dựng điều hòa không khí kiến trúc mới Tỉnh Aichi trung tâm y tế cộng đồ Toyoake>
Bình thành năm 7 Năm 1995 Tháng 11 Cục nước phủ Osaka công nhận tư cách thi công các công trình về cấp nước
Tháng 12 Thiết lập trụ sở doanh nghiệp Gifu
Thành phố Osaka công nhận đơn vị được chỉ thị các công trình liên quan đến thoát nước
Bình thành năm 8 Năm 1996 Tháng 10 Thiết lập trụ sở doanh nghiệp Hirakata
Tháng 11 Nhận biểu dương doanh nghiệp thi công xuất sắc tỉnh Aichi ,
<Tên công trình:Dự án xây dựng phủ tổng hợp Nishi Mikawa ở tỉnh Aichi>
Bình thành năm 9 Năm 1997 Tháng 9 Nhận biểu dương về công trình xây dựng lớn 
<Tên công trình: Công viên tổng hợp trung ương Okazaki>
Bình thành năm 10 Năm 1998 Tháng 10 Thiết lập trụ sở doanh nghiệp phía Bắc Nagoya(thành phố Kasugai) - phía giữa Nagoya(trụ sở chính) - phía Nam Nagoya(thành phố Handa)
Bình thành năm 11 Năm 1999 Tháng 1 Thiết lập trụ sở doanh nghiệp Konan
Bình thành năm 16 Năm 2004 Tháng 4 Kỷ niệm 50 năm thành lập
Đề ra tầm nhìn 100 năm
Bình thành năm 18 Năm 2006 Tháng 9 Nhận chứng nhận ISO9001・ISO14001・OHSAS18001
Bình thành năm 20 Năm 2008 Tháng 10 Đăng ký để án mới "hệ thống phản lực mát"
Bình thành năm 21 Năm 2009 Tháng 9 Nhận chứng nhận ISO27001
Bình thành năm 25 Năm 2013 Tháng 1 Di chuyển trụ sở doanh nghiệp Gifu (Tỉnh Gifu thành phố Gifu Usaminami 3 chome 5 - 22)
Tháng 10 Dừng hoạt động trụ sở doanh nghiệp Konan Gộp lại vào chi nhánh tiệm Otsu
Bình thành năm 26 Năm 2014 Tháng 1 Hoàn thành chi nhánh tiệm mới Toyohashi
Tháng 4 Kỷ niệm 60 năm thành lập
Bình thành năm 27 Năm 2015 Tháng 10 Nhận biểu dương doanh nghiệp thi công xuất sắc tỉnh Aichi năm 2015
<Tên công trình:Dự án xây dựng khoa âm nhạc trường đại học công nghệ thực thuốc tỉnh>
Thành lập hội OB công ty Dairei
令和1年 Năm 2019 Tháng 11 大阪支店 廃止
令和2年 Năm 2020 Tháng 10 岐阜営業所 岐阜支店に名称変更
北営業所 春日井営業所に名称変更