Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

 
 

Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

   Công ty công nghiệp Dairei (sau đây gọi là "chúng tôi") công nhận tầm quan trọng của thông tin cá nhân và việc bảo vệ thông tin cá nhân như một hoạt động cơ bản của công ty chúng tôi. Chúng tôi xin hứa sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân một cách nghiêm túc và chúng tôi sẽ thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau và thông báo cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên và toàn thể mọi người.

  1. Mua lại, sử dụng, cung cấp, ký gửi thông tin cá nhân đúng cách

  1)Khi có được thông tin cá nhân của khách hàng, trừ khi người đó lo ngại về việc làm hại đến quyền lợi của bản hay hay từ bên thứ 3, chúng tôi sẽ làm rõ mục đích sử dụng cho bị chính chủ và nhận nó sau khi được chấp thuận. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân có được cho mục đích khác ngoài mục đích đó, giới hạn phạm vi sử dụng và xử lý nó một cách thích hợp.

  2) Chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của khách hàng ngoại trừ các đơn đặt hàng dựa trên luật pháp và quy định.

  3) Trong trường hợp gửi (ủy quyền) thông tin cá nhân được cho bên thứ ba, cần chọn một người có đủ mức độ bảo vệ thông tin cá nhân và tuân thủ mức bảo vệ theo hợp đồng, v.v. Thực thi chỉ đạo, quản lý và xử dụng một cách đứng đắn.

  2. Những thủ tục cần thiết khi gặp những vấn đề như ngừng sử dụng, đính chính, công khai,...
  Chúng tôi sẽ phản hồi kịp thời thông tin cá nhân do công ty chúng tôi nắm giữ trong phạm vi hợp lý.

  3. Phòng ngừa và khắc phục tổn thất, hư hỏng, rò rỉ và truy cập trái phép thông tin cá nhân
  Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân của khách hàng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống lại mọi mối nguy hiểm như mất mát, hư hỏng, rò rỉ và truy cập trái phép. Chúng tôi sẽ thiết lập các quy tắc cụ thể liên quan đến việc xử lý và vận hành thông tin cá nhân thích hợp và thiết lập một người có trách nhiệm.

  4. Tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn khác liên quan đến thông tin cá nhân
  Các cán bộ, nhân viên và cộng tác viên của chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và nguyên tắc của các tiêu chuẩn khác liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và bí mật liên lạc.

  5. Cải thiện liên tục chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định nội bộ
  Chúng tôi sẽ liên tục cải thiện chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định nội bộ để bảo vệ thông tin cá nhân được thực hiện một cách hiệu quả theo yêu cầu của xã hội.

  6. Văn phòng tư vấn giúp khách hàng giải đáp thắc mắc về việc xử lý thông tin cá nhân.
  Chúng tôi sẽ trả lời trong phạm vi hợp lý tại văn phòng tư vấn được chỉ định của chúng tôi.

Ngày kí kết
Ngày 1 tháng 6 năm 2009

Oba Yasuhiro